torsdag 15 januari 2015

Inte tidigast. Senast!

Högsby kommun ”Turism och fritid” stod det någonstans.
Att då inte satsa på Gösjöbadet verkar motstridigt.
Jag betraktar det som självklart.
De byggnader, som idag är i uselt skick, måste någon gång, troligen före min inflyttning till Högsby, ha betraktats som en investering i framtiden.
Varför investerar man inte i framtiden idag?
Är det svårt, hopplöst eller omöjligt att skriva ett långsiktigt, låt oss säga 30-årigt, arrendeavtal med markägarna, eller finns det för oss icke-politiker okända skäl?
Sätt någon eller några tillräckligt kompetenta personer att rekonstruera Gösjöbadet!
Ta in idéer från vem det vara månde, och sortera bort dom dåliga.
Marknadsför Gösjöbadet!

Hopptornet är en tillgång, som ska användas att locka besökare med.
Mina barnbarn bor i Uppsala och Lidingö.
Där finns inget 10-meters hopptorn utomhus.
Det finns det i Högsby kommun.
Vem vet om det, mer än denna begränsade skara?
Se till att det händer något!
Inte tidigast 2016.
SENAST!!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar