onsdag 5 juli 2017

Två moderater.


Två moderater kritiserar i dagens OT SD utifrån två olika perspektiv.
Läs gärna båda!
Men att bemöta den lokale Ledaren och sverigedemokratiske riksdagsmannen Mattias Bäckström Johansson i OT medför med största säkerhet, att han tillåts breda ut sig med minst dubbelt så stort utrymme i sitt svar.
Han brukar aldrig svara, utan nöja sig med att rapa upp sitt dravel igen, i hopp om att kunna spela på väljarnas rädsla, osäkerhet och besvikelse.
OT kanske skulle be MBJ begränsa sig.


Att det är två moderater är glädjande av två skäl.
1. De verkar inte vilja förhandla med SD.
2. De har med säkerhet skrupler.
Det hedrar dom.

(Ur OT 20170705)

Inga kommentarer: