söndag 25 mars 2018

Så här ser det ut.


Ja, jag väljer att lägga ut detta med namn.
Det finns ju på Facebook.
Allt är ordagrant, eftersom det är kopierat.
Det är så illa som det ser ut!

Jimmy Lindh Blatt jävlar ut me packet
Heinz-Günther Strömer Jaha, du menar att dom ska dra åt helvete när dom just kommer därifrån? Och varför? Vad har invandrarna gjort dig för ont?
Jimmy Lindh Heinz-Günther Strömer allt
Heinz-Günther Strömer Jimmy Lindh Ofullständigt svar.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar