lördag 2 februari 2013

Håll igång musiken!

En välkommen motion.
Dessvärre är skadorna, som Ewa Engdahls och hennes röstboskaps dödsdom orsakade, svåra att reparera.
De flesta av dom sitter dessutom kvar i fullmäktige, och lär väl inte medge att dom var voteringsrobotar eller att de fattade ett genomkorkat beslut.
Den bästa musiklärare vi haft i kommunen, Ove Sundin, finns i Hyltebruk på andra sidan Sverige, och han lär inte återvända.
Många instrument kan ha mått illa av att inte skötas regelbundet.
Dokumentationen av den utrustnings som fanns när nödslakten ägde rum torde vara ofullständig eller bristfällig.
Inventering gjordes troligen inte. Det gällde ju att få undan liket så skyndsamt som möjligt.
En mängd resurser överfördes till det s.k. ”Kulturbruket”, där musiken har en undanskymd plats, eftersom Maggan Drottman är mer intresserad av revy och teater, och Detlef Sannemüller mig veterligt inte trakterar något instrument.
Det gäller alltså att skapa nya resurser och omfördela de befintliga.
Bussturerna till och från Tegelbruket kan sparas in utan allvarligare konsekvenser.
Men det blir ingen lätt uppgift.
Många bakåtsträvare lär ta alla tänkbara chanser att sätta käppar i hjulet för en ny musikskola.
Man får nog göra som Sven-Ingvars:
Börja om från början.
Jag kommer att följa ärendet med stort intresse.
Håll igång musiken!