lördag 25 maj 2013

Jag och musiken 9.

Under mitt andra år i Göteborg fick jag vid ett tillfälle frågan, om jag inte ville vara med i akademiska kören. Namnet har försvunnit ur mitt minne, trots att jag kände honom ganska väl. Han sjöng första bas, och hade hört mig tralla eller sjunga något någon gång.
Han bad mig följa med till en repetition, och jag var nyfiken och hängde med..
Dirigenten hälsade mig välkommen, men förklarade, att han ville testa mitt gehör och min sångröst först. Vem som helst fick inte vara med.
Han satte sig vid pianot och började spela tonföljder, och jag skulle sjunga efter. Först var det barnsligt lätt, treklanger i dur och moll, men sedan blev det svårare och svårare. Han kunde ta fem toner till synes helt slumpmässigt: Eb-C-#F-B-F till exempel. Jag skulle klara att sjunga alla dom intervallen.
Jag klarade av det, och kände mig musikalisk och stolt.
Stor nytta hade jag av det min folkskollärare hade lärt mig om stämsång 10 år tidigare.
Jag blev antagen som första bas.
Jag fick köpa noter. Vi repeterade mest August Södermans ”Ett bondbröllop”,
men ”Till havs”, ”Studentsången”, ”Under rönn och syrén”  och andra klassiker fanns också med på repertoaren.
Jag var aldrig med på någon konsert, för där var frack obligatorisk klädsel, och det fanns det inte pengar till i familjen Strömer. Det grämde mig lite, men jag deltog gärna på repetitionerna.
Jag var med i knappt ett år, och förbättrade mina kunskaper om körsång betydligt.
Det hade jag glädje av både då och senare.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar